مرکز آموزش فقه و اصول

آموزش و تربیت فضلا، مدرسان، پژوهشگران، دانشمندان و مدیران کارآمد در حوزه‌های‌فقه اهل البیت علیهم السلام